Flotador de bola redonda

bola de flotador del ballcock, flotador de la válvula del retrete, bola de flotador del tanque del retrete.